Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Usługi pocztowe

Projekt ustawy Prawo pocztowe – pierwsze czytanie

26-10-2012
Fot. Thinkstock

Podczas 24. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu – Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych (druk nr 801). Celem nowych regulacji prawnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, zwieńczenie rozpoczętego w 1997 r. procesu stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych. Planowanie uwolnienie rynku usług pocztowych w Polsce ma nastąpić z dniem 01 stycznia 2013 r.


Niżej znajdziemy link do Sprawozdania stenograficznego z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 24 października 2012 r. (drugi dzień obrad).


http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/DE3F6F8EF38738D8C1257AA100822C42/%24File/24_b_ksiazka.pdf


W trakcie posiedzenia Sejmu RP w imieniu MAiC uzasadnienie do projektu ustawy zaprezentowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzata Olszewska (ss. 222-225), natomiast 10. minutowe wystąpienia w imieniu klubów parlamentarnych kolejno posłowie: Jacek Tomczak (PO, ss. 228-230), Jerzy Polaczek (PiS, ss. 230-232), Tomasz Pacholski (Ruch Palikota, ss. 232-233), Piotr Zgorzelski (PSL, ss. 233), Leszek Aleksandrzak (SLD, ss. 233-234), Jarosław Żaczek (Solidarna Polska, ss. 234-236).


W dyskusji dotyczącej kształtu nowej ustawy Prawo pocztowe wzięli udział też posłowie Henryk Siedlaczek, Iwona Kozłowska, Jarosław Górczyński, Cezary Olejniczak, Józef Rojek i Barbara Bubula (ss. 236-238), na których pytania i wątpliwości starała się udzielić odpowiedzi Małgorzata Olszewska (ss. 238-239).


Z dużą satysfakcją należy odnotować to, że przedstawiciele klubów parlamentarnych PiS, RP, SLD i SP uwzględnili w bardzo dużej mierze w swych wystąpieniach „Uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy Prawo pocztowe – analiza wybranych zagadnień wg stanu projektu na dzień 12 września 2012 r.” (linki do skróconej wersji „Uwag” znajdziemy poniżej) opracowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, który jest merytorycznym partnerem Zgorzelski Consulting (http://www.zgorzelski-consulting.pl/).


http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,123,uwagi-i-propozycje-zmian-do-projektu-ustawy-prawo-pocztowe-cz-i.html


http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,124,uwagi-i-propozycje-zmian-do-projektu-ustawy-prawo-pocztowe-cz-ii.html


Związek jest dziś niewątpliwie jednym z najpoważniejszych graczy o kształt funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce. Przedstawiciele Związku oraz przytaczane przez tenże argumenty odbiły się szerokim echem w Sejmie RP oraz zostały wysłuchane z uwagą przez przedstawicieli ugrupowań politycznych z odmiennych opcji politycznych, spotkały się z ich zrozumieniem oraz poważnym potraktowaniem.


Nadmienić należy, że Związek został też zaproszony do współpracy przez utworzony w dniu 11 października 2012 r. Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rynku Usług Pocztowych, którego pracami kieruje prezydium w składzie: przewodniczący dr Zbigniew Girzyński (PiS), wiceprzewodniczący Jacek Tomczak (PO) i wiceprzewodniczący Maciej Wydrzyński (Ruch Palikota). W pracach Zespołu bierze udział też m.in.: były minister infrastruktury poseł Jerzy Polaczek (PiS).


Więcej informacji na temat samego Zespołu i jego prac znajdziemy pod linkiem:


http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=209


Celem Zespołu jest wspieranie rozwoju rynku usług pocztowych w Polsce. Do jego zadań należy w szczególności:


a) merytoryczna współpraca z operatorami w kontekście współtworzenia przepisów

prawnych regulujących działalność firm pocztowych na zliberalizowanym rynku,

b) wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym podejmowanych przez

operatorów pocztowych oraz środowiska eksperckie,

c) stworzenie zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego sektora pocztowego w

Polsce,

d) zagwarantowanie równoprawnego statusu wszystkim operatorom działającym na

polskim rynku pocztowym,

e) zapewnienie swobód i praw konsumenckich oraz wolnej konkurencji rynkowej

użytkownikom i beneficjentom usług pocztowych w Polsce,

f) troska o właściwe funkcjonowanie i jakość usług oferowanych przez Pocztę Polską

S.A. oraz innych operatorów pocztowych w Polsce.


W toku 24. posiedzenia Sejmu RP przedstawiciele różnych klubów parlamentarnych zgłosili szereg uwag i wątpliwości co do zaprojektowanego projektu ustawy, jednakże poparli dalsze prace nad nim oraz opowiedzieli się za jego skierowaniem do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury. Powstanie również specjalna podkomisja, która ze względu na stopień skomplikowania przedmiotowej materii zajmie się dalszymi pracami nad jego kształtem. Należy przypuszczać, że w toku tych prac zostaną uwzględnione również „Uwagi” Związku, a racjonalne argumenty przedkładane w wypracowanych przez tenże oraz środowiska eksperckie (w tym autora niniejszej noty) dokumentach zostaną podzielone również przez koalicję rządzącą PO-PSL.


dr Rafał Zgorzelski

www.zgorzelski-consulting.pl

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito