Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Usługi pocztowe

Prace nad Prawem pocztowym okiem eksperta

18-11-2012
Fot.Thinkstock

Tzw. III Dyrektywa Pocztowa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty zobowiązała państwa członkowskie UE do wprowadzenia w życie, najpóźniej z datą 31 grudnia 2010 roku, przepisów krajowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do realizacji jej celów, to jest pełnego otwarcia rynku usług pocztowych na konkurencję. Dyrektywa ta (na zasadzie odstępstwa) stworzyła też, dla państw takich jak Republika Czeska, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja, możliwość przesunięcia terminu wdrożenia jej zapisów do dnia 31 grudnia 2012 roku celem lepszego przygotowania się operatorów publicznych do pełnej harmonizacji rynków usług pocztowych według zasad przyjętych przez organy UE. Z opcji takiej (w pełnym zakresie) skorzystała również Polska. Była więc również dogodna okazja, i na taką potrzebę bezspornie wskazują wszystkie Unijne Dyrektywy pocztowe, do tego, aby wypracować w sposób rzeczowy i kompetentny niezbędne przepisy prawne, w tym akty wykonawcze i administracyjne, które regulowałyby funkcjonowanie rynku usług pocztowych w Polsce – w tym pozycję prawną konsumentów, operatorów, regulatora. Sytuacja ta stworzyła perspektywę do dokonania szczegółowego przeglądu obowiązujących aktów prawnych, uspójnienia ich, wyeliminowania anachronizmów oraz oddania do użytku odbiorców usług pocztowych nowoczesnych, zgodnych z literą oraz duchem prawa Wspólnotowego, przede wszystkim zaś z zasadami logiki, przepisów Prawa pocztowego oraz aktów wykonawczych i administracyjnych do tej ustawy.

 

Projekt nowej ustawy Prawo pocztowej został przyjęty przez Radę Ministrów, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji, w dniu 25 września 2012 roku; w dniu 08 października 2012 roku Premier RP skierował ten projekt (druk nr 801) do Sejmu RP, w którym to w dniu 24 października 2012 roku odbyło się dopiero pierwsze czytanie tego dokumentu. W piśmie Premiera RP z dnia 08 października 2012 roku (sygn: RM 10-123-10) adresowanym do Marszałka Sejmu RP możemy przeczytać, że Rząd RP przedstawia do dalszych prac legislacyjnych Projekt ustawy Prawo pocztowe z projektami aktów wykonawczych. Następnie w dniu 06 listopada 2012 roku na posiedzeniu Komisji Infrastruktury powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe, która procedowała projekt w dniach 07, 09, 15 i 16 listopada 2012 roku przekazując go ponownie do Komisji Infrastruktury.

 

Pomijając w tym momencie wszystkie uwagi zgłaszane przez stronę społeczną, środowiska eksperckie, prawnicze, do zapisów projektu ustawy – na ile dokument ten uwalnia, a na ile jeszcze bardziej monopolizuje, na ile jest, a nie jest zgodny z literą oraz duchem prawa Wspólnotowego należy dodać, że nie podjęto poważnej próby uporządkowania oraz modyfikacji wielu zagadnień szczegółowych ważnych dla wszystkich uczestników rynku, w tym przeciętnego odbiorcy usług. W Projekcie ustawy, a dokładniej w rozdz. 13  Projektu zatytułowanym „Zmiany w przepisach obowiązujących”, mamy propozycje drobnych korekt w obecnie obowiązujących ustawach, takich jak Kpk, Kpc, Kpa, w których w zasadzie nieznacznie modyfikuje się jedynie terminologię zmieniając zapis „operator publiczny” na „operator wyznaczony”. Załączone do Projektu aktyw wykonawcze i przepisy administracyjne, nad którymi to Podkomisja już nie pracowała, wymagają głębszej analizy oraz modernizacji w trybie wyznaczonym ostateczną wersją ustawy.

 

Na dzień dzisiejszy (na półtorej miesiąca przed pełnym uwolnieniem rynku usług pocztowych, które nastąpi z dniem 01 stycznia 2013 roku), nie ma więc ani ustawy, ani aktów administracyjnych, ani przepisów wykonawczych, ani, w konsekwencji tego stanu rzeczy, nowych regulaminów świadczenia usług, zarówno przez operatora wyznaczonego, jak i operatorów prywatnych. Są jedynie projekty, ustawy i aktów wykonawczych. Z dniem 01 stycznia 2013 roku wszyscy uczestnicy runku znajdą się więc w bardzo dziwnej sytuacji. Byle jakie prawo, byle jak przygotowane regulujące nie byle jakie kwestie! W takich to okolicznościach prawnych mają przygotować się do świadczenia profesjonalnych usług pocztowych operatorzy, zarówno publiczny, który z dniem 01 stycznia 2013 roku uzyska status operatora wyznaczonego, jak i prywatni,  którzy muszą również dopasować swoje regulaminy, procedury i instrukcje wewnętrzne do przepisów prawa, którego jeszcze nie ma! W taki też o to sposób Państwo Polskie wykorzystało przesunięcie terminu implementacji do przepisów prawa krajowego założeń Wspólnotowej Dyrektywy regulującej funkcjonowanie rynku usług pocztowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

 

Dr Rafał Zgorzelski

www.zgorzelski-consulting.pl

 

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito