Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Poradnik pocztowy

SKRZYNKI NADAWCZE, SKRZYNKI ODDAWCZE – PROBLEMY FORMALNO-PRAWNE cz. I

04-06-2012
Fot.shutterstock

 

Rafał Zgorzelski doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych. Na łamach portalu Pocztowokurierski.pl stworzył dział Szkice z historii poczty. Wyjaśnia również zawiłości Prawa pocztowego - i nie tylko - w dziale Poradnik pocztowy.

 

Jedną z bardziej ciekawych spraw dotyczących metodyki świadczenia usług pocztowych jest kwestia nadawczych i oddawczych skrzynek pocztowych. Problematyka związana z tym zagadnieniem budzi pewne kontrowersje, ponieważ zapisy obowiązującego w Polsce prawa niosą ze sobą skutki jurystyczne, które, w praktyce, nie zawsze okazują się skuteczne.


Kwestię skrzynek pocztowych reguluje Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, Nr 130, poz. 1188, z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury: z dnia 14 września 2003 roku w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, 12103, poz. 1730 – 1731); z dnia 24 września 2003 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, 12103, poz. 1730 – 1732) i z dnia 15 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. 770).


Nadawcze skrzynki pocztowe


Obowiązujące w Polsce Prawo pocztowe objaśnia to w jaki sposób dochodzi do zawierania przez nadawcę z operatorem pocztowym umowy o świadczenie usługi pocztowej. Następuje ono więc także poprzez m. in. wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej skrzynki pocztowej operatora. Określony rodzaj przesyłek siłą rzeczy może więc być nadany za pośrednictwem specjalnie do tego celu stworzonych oraz spełniających pewne wymagania prawne skrzynek nadawczych, a wrzucenie takiego listu do owej skrzynki jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pocztowych.

Za pośrednictwem skrzynek nadawczych nie można jednak, w myśl litery prawa, nadawać przesyłek rejestrowanych, a więc przyjmowanych przez operatorów od nadawcy za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanych za pokwitowaniem odbioru. Nie prześlemy również za pośrednictwem skrzynki nadawczej przesyłek, które podlegają ustawowemu zwolnieniu z pocztowych opłat, tj. przesyłek dla ociemniałych (o masie do 7 000 g), nadawanych przez osoby niewidome lub ociemniałe, które to nie są przesyłkami najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych publicznego operatora.


Przesyłki rejestrowanej nie nadamy przy użyciu skrzynki nadawczej, ponieważ nadanie takiej korespondencji wymaga uzyskania przez Klienta od operatora potwierdzenia nadania tej przesyłki. Nie wyślemy również za pośrednictwem skrzynki nadawczej przesyłki podlegającej zwolnieniu z opłat pocztowych, która mieści korespondencję lub druk zawierający informację utrwaloną pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe.


Nawet wtedy, gdy zostanie nadana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości (np. opakowana w folię, bądź w kopertę z odciętym rogiem), gdyż operator każdorazowo musi mieć możność zweryfikowania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez indywidualnego nadawcę uprawnień do nieodpłatnego skorzystania z tej usługi. Biorąc pod uwagę te dwa zapisy prawne, które wykluczają możliwość nadawania za pośrednictwem skrzynek pocztowych przesyłek rejestrowanych oraz podlegających zwolnieniu z opłat pocztowych można jednak sobie wyobrazić maszynę (np. paczkomat) będącą przecież odpowiednikiem nadawczej skrzynki pocztowej, w której Klient będzie mógł masowo nadać przesyłkę rejestrowaną uzyskując z niej pokwitowanie nadania, bądź też potwierdzenie w innej formie z elektronicznym podpisem nadania jej w maszynie od operatora. Teoretycznie w skrzynce nadawczej, przy zachowaniu ściśle określonych wymogów prawnych, mogłyby być też nadawane, przynajmniej przez niektóre podmioty, także przesyłki podlegające ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych. Operator ma bowiem możliwość w praktyce zweryfikowania uprawnień przysługujących organizacjom lub instytucjom osób niewidomych, bądź ociemniałych do korzystania z tego rodzaju zwolnień oraz sprawdzenia tego co nadawane przesyłki zawierają. Takie przesyłki mogą też być przez niego rejestrowane w odpowiedniej dokumentacji i podlegać niezbędnym rozliczeniom.


W świetle obowiązującego Prawa pocztowego zobligowany do świadczenia usług związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających zwolnieniu z opłat pocztowych jest operator publiczny, który otrzymuje z tego tytułu z budżetu państwa (kwoty te zawarte są w ustawie budżetowej) dotację przedmiotową.


Nadmienić też należy, że samo nadanie przesyłki listowej poprzez jej pozostawienie w nadawczej skrzynce pocztowej nie skutkuje jeszcze zawarciem umowy o świadczenie usługi pocztowej, ponieważ muszą zostać spełnione określone warunki brzegowe przewidziane przez prawo (zob. http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/poradnik-nadawcy/art,9,swiadczenie-uslug-pocztowych-cz-i.html; http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/poradnik-nadawcy/art,10,swiadczenie-uslug-pocztowych-cz-ii.html), w tym związane z naklejeniem znaków opłaty pocztowej do wysokości kwoty przewidzianej przez cennik operatora dla danej kategorii, rodzaju i masy przesyłek. Jeżeli takowe przesłanki nie zostaną spełnione, to operator ma prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, bądź może odstąpić od jej wykonania, a nawet potraktować przesyłkę jako niedoręczalną (zob. http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/poradnik-nadawcy/art,8,przesylki-niedoreczalne.html).


Operator publiczny zobowiązany jest do świadczenia tzw. powszechnych usług pocztowych, a więc również przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o masie do 2 kg. W związku z tym Prawo pocztowe obliguje publicznego operatora do zapewnienie co najmniej jednego opróżnienia nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu.

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito